Her hos swc tror vi på microsoft apper, brukdem.

x (x)
x (x)
x (x)
Teams

Microsoft Teams er en samlet kommunikasjons- og samarbeidsplattform som kombinerer vedvarende arbeidsplasschat, videomøter, fillagring og integrasjon med applikasjoner

x (x)
x (x)
x (x)
x (x)
x (x)
Word

Outlook.com er en app for personlig informasjonsbehandling fra Microsoft som består av webmail, kalender, kontakter og oppgavetjenester

x (x)
OneNote
Microsoft OneNote er en programvare for notater og samling av informasjon, og for flerbruker-samarbeid. OneNote er laget både for bærbare og stasjonære PC-er, men den passer særlig til notatblokk-PC-er.
Excel
Excel er basert på regneark der man kan utføre beregninger,
ofte i form av matematiske problemer, analysere informasjon, behandle lister og talldata i regneark eller nettsider
Word

Microsoft Word er et tekstbehandlingsprogram som produseres av Microsoft

x (x)
PowerPoint
OneDrive
Sharepoint